Τι είναι το βιοαέριο;

by - 14.3.17

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες ΑΠΕ, που βοηθά στην αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι το βιοαέριο. Και αυτό διότι εκτός από τα οφέλη που προκύπτουν σε επίπεδο περιβάλλοντος ταυτόχρονα παράγει αξίες για τις τοπικές κοινωνίες.


 Όπως εξηγεί ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου, η λειτουργία μονάδων βιοαερίου, απαλλάσσει τις κτηνοτροφικές μονάδες από τα επιπλέον κόστη βιολογικών καθαρισμών και διαχείρισης αποβλήτων μειώνει το κόστος διατροφής των ζώων και εξοικονομεί χρήματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Παράλληλα το βιοαέριο εξασφαλίζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Όπως εξηγεί ο ΕΛΣΥΒ, το βιοαέριο είναι ένα μείγμα διαφορετικών αερίων, που παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα.

 Αποτελείται από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Tο βιοαέριο, με την κατάλληλη επεξεργασία και αναβάθμιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο μεταφορών, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Στη Σουηδία ήδη αρκετά οχήματα κινούνται με μεθάνιο και λειτουργούν σταθμοί διανομής βιοαερίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία 10 μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 16MW στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τις Σέρρες, τη Μαγνησία και την Ημαθία. Κάποιες από τις μονάδες του λειτουργούν αξιοποιούν το βιοαέριο από ΧΥΤΑ ή χώρους βιολογικού καθαρισμού, για τους οποίους ισχύουν μικρότερες τιμές αποπληρωμής.

Ωστόσο για τις μονάδες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας βιοαέριο από κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά υπολείμματα και απόβλητα προβλέπονται διαφορετικές τιμές. Συγκεκριμένα για μονάδες κάτω από 3MW προβλέπεται τιμή 220 ευρώ/ μεγαβατώρα ενώ για μονάδες με ισχύ άνω των 3MW η προβλεπόμενη τιμή πέφτει στα 200 ευρώ / μεγαβατώρα. 

You May Also Like

0 comments