Ενημερωση με στυλ...κινηματογραφικο!

Krypton (TV series)

The untold story of Superman's grandfather as he fights for justice on his home planet.