Ενημερωση με στυλ...κινηματογραφικο!

The Hollow Child (ΤΡΟΜΟΥ)

Εφηβικές ανησυχίες και επαφές με παράξενα δαιμόνια..

A troubled foster teen, Samantha, works to expose a dangerous supernatural impostor in her new family and rescue her foster sister.