Ενημερωση με στυλ...κινηματογραφικο!

Η ιστορία της Ruth Bader Ginsburg που αγωνίστηκε για την ισότητα των δυο φύλων.

The story of Ruth Bader Ginsburg, her struggles for equal rights and what she had to overcome in order to become a U.S. Supreme Court Justice.