Ενημερωση με στυλ...κινηματογραφικο!

Το αγαπημένο ζευγάρι με όλα τα καλά! Μετακομίζει στο νέο σπίτι. Ένα στοιχειωμένο δωμάτιο. Η γνωστή ιστορία....

Newlywed Elizabeth (Abbey Lee) arrives with her brilliant scientist husband Henry (Ciarán Hinds) to his magnificent estate, where he wows her with lavish dinners and a dazzling tour of the property.

 The house staff Claire (Carla Gugino) and Oliver (Matthew Beard) treat her deferentially but she can't shake the feeling something is off.

Henry explains that everything in his world now belongs to her, all is for her to play in - all except for a locked-off room he forbids her from entering. When he goes away for business, Elizabeth decides to investigate.